Prøvningsattest

Prøvningsattesten er din sikkerhed for, at din brændeovn opfylder miljøkrav og lovbestemmelser.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 06. august 2015

Article

Brændeovnsbekendtgørelsen 

I 2007 blev en ny bekendtgørelse om forurening fra brændeovne indført og i januar 2015 blev kravene yderligere skærpet. Brændeovnsbekendtgørelsen kræver, at en brændeovn højst må udlede 5 gram sundhedsskadelige partikler pr. kg. indfyret træ – mod 10 g tidligere. Dette gælder både for nye og videresolgte brændeovne. Kravene er sat i verden for at sikre et bedre miljø både nu og fremover.

Brændeovnsbekendtgørelsen gælder brændeovne, pilleovne, pejseindsatse, masseovne, centralvarmekedler o. lign., dvs. anlæg der bruger brændsel og er udstyret med låger.

“Det giver mening, at vi strammer lovkravene, efterhånden som teknologien gør det muligt, og det frivillige Svanemærke er med til at fremme udviklingen ved at stille endnu skrappere krav til de grønne frontløbere. Danmark går forrest. De danske brændeovnsproducenter er i dag blandt de bedste til at lave rene brændeovne, og de nye regler gør os rustet til også i fremtiden at kunne levere effektive brændeovne til det internationale marked,” udtaler tidligere Miljøminister Kirsten Brosbøl om stramningen af bekendtgørelsen i januar 2015.

Her kan du læse hele bekendtgørelsen.

Når du udskifter brændeovn

Når du køber en brændeovn skal du sikre dig, at der følger en godkendt prøvningsattest med. En prøvningsattest er en dokumentation for, at din brændeovn overholder miljøkravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Attesten skal underskrives med dato af prøvningsinstituttet samt af din lokale skorstensfejer, når installationen af brændeovnen endeligt skal godkendes. Hvis prøvningsattesten mangler eller ikke overholder brændeovnsbekendtgørelsens krav og bestemmelser bør dette anmeldes til Miljøstyrelsen.

Det er producenten af brændeovnen, der skal sørge for test og afprøvning af produktet på et autoriseret laboratorium, som udsteder prøvningsattesten.

HUSK: Skorstensfejeren skal altid underskrive prøvningsattesten, når han kontrollerer en nytilsluttet brændeovn. Du skal opbevare attesten, så længe brændeovnen er tilsluttet.

Videresalg af din brændeovn

Hvis du ønsker at sælge din gamle brændeovn, er det vigtigt, at din prøvningsattest er gældende i indhold. Du må kun sælge din brændeovn, hvis du kan dokumentere en gyldig prøvningsattest, som lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav og regler.

Nogle brændeovne er så gamle, at der ikke er blevet foretaget laboratorietests og derved findes der ingen prøvningsattest. Hvis dette er tilfældet, må brændeovnen ikke sælges videre og den gamle ovn betragtes som affald og skal deporteres efter kommunens anvisninger.

Beregn din CO2 besparelse

Calculator

Det er CO2-besparende at have en brændeovn. Læs her om, hvor meget CO2 du sparer med en brændeovn - du bliver overrasket.

Læs mere

Standarder og certificering af brændeovne

Article

Hvis du vil sikre dig, at du køber en god og miljøvenlig brændeovn, er det en god ide at kigge efter certificering og mærkninger. Miljømærkninger og produktgodkendelser er de krav, som mange danske og internationale virksomheder arbejder under.

Læs mere

Brændeovne er miljøvenlig opvarmning

Article

Det forurener ikke naturen, når du fyrer i brændeovn - så længe du fyrer korrekt og altid bruger tørt træ. Læs mere om hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Læs mere