Brændeovn med automatik

En brændeovn med automatik regulerer selv lufttilførslen. Det gør det nemt for dig at tænde op og opnå en optimal og fuldstændig forbrænding. På den måde får du mest ud af dit brænde, sparer penge på opvarmningen af din bolig, og er samtidigt sikker på en miljøvenlig forbrænding. Nemt, enkelt - automatisk.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 01. juli 2015

Article

Brændeovn med automatik er en god investering

Det er en stor fordel at vælge en brændeovn med automatik.

For at få en optimal og miljøvenlig forbrænding i din brændeovn skal lufttilførslen reguleres meget præcist og med få minutters intervaller – hver gang du lægger træ i brændeovnen.

I praksis er det nærmest umuligt at være så præcis med manuel luftregulering, som det kræves. Det tyske Technologie- und Förderzentrum lavede, som en del af et projekt kaldet beReal, en undersøgelse af, hvordan brændeovnsejere reelt fyrer i deres brændeovne. Da det kom til spørgsmålet om, hvor ofte folk regulerer lufttilførslen i løbet af forbrændingsprocessen, stod det klart, at de færreste regulerer luften ofte nok, når det gøres manuelt:

Resultat fra undersøgelse om lufttilførsel til brændeovn

Derfor kan det være en rigtig god ide at investere i en brændeovn, der regulerer den primære lufttilførsel automatisk. Det er nemt, og du sparer både tid og penge. Du skal blot:

  1. Tænde rigtigt op
  2. Lægge tørt brænde i brændkammeret på din brændeovn
  3. Aktivere automatikken
  4. Nyde flammerne og varmen de næste timer

Sådan virker en brændeovn med automatik 

Der findes forskellige brændeovnsproducenter på markedet, som har udviklet automatik til brændeovne. Teknologien bag producenternes forskellige automatikker varierer.

Automatikken kan enten være udviklet til at regulere lufttilførslen i brændeovnen på tid, temperatur eller ilt. Hver type har sine fordele og ulemper.

Automatik styret af tid

Styres lufttilførslen på tid – det vil sige efter et foruddefineret ”program”, der passer til brændeovnen – reduceres mængden af luft i løbet af forbrændingsperioden. Fordelen ved dette simple system er, at det ikke kræver strøm, og at automatikken er placeret uden for brændkammeret. Det giver en væsentlig bedre driftssikkerhed, lettere vedligeholdelse og service.

Ulempen er, at systemet er tilpasset en normal skorsten. Afviger skorsten og brændsel meget fra normalen, skal man justere automatikken, (hvilket dog oftest gøres simpelt på en skrue).

Automatik styret af temperatur

Når lufttilførslen styres af temperaturen i røgen er fordelen, at du er mere uafhængig af, om trækket i skorstenen er så optimalt, som det bør være, for at du får succes med din optænding. Automatikken vil hjælpe dig ved at tilføre primærluft over længere tid, til bålet får rigtig fat og temperaturen stiger. Metoden er dog ikke optimal, da en lang optændingsfase med tilførelse af primærluft giver en mindre ren forbrænding.

En anden ulempe ved ”temperatur metoden” er imidlertid, at automatikken åbner for luften i slutfasen af forbrændingen. Herved brændes gløderne hurtigere af, og du opnår ikke så lange intervaller imellem indfyringerne af brænde.

Oftest justeres luften på baggrund af udvidelsen i en bi-metal fjeder, der sidder i brændkammeret – dermed er der ikke brug for strøm.

Placeringen af ”føleren” inde i brændkammeret giver en dårligere driftssikkerhed på grund af de meget høje temperaturer og sod, og en mere besværlig vedligeholdelse og service.

Automatik styret elektronisk

Styres lufttilførslen elektronisk efter temperaturen og ilt i røgen er fordelen, at du er mere uafhængig af forskelle i skorstenen, og du får en mere præcis justering af luften – eventuelt også tilpasset efter rum temperatur.

Ulempen ved ”elektronik metoden” er imidlertid, at metoden kræver strøm, og at løsningen er væsentlig dyrere. Placeringen af følere inde i brændkammeret giver desuden en dårligere driftssikkerhed på grund af de meget høje temperaturer og sod, og en mere besværlig vedligeholdelse og service.

Herunder kan du læse om, hvordan den patentanmeldte automatik Aduro-tronic fungerer.

Optænding med Aduro-tronic 

Når du tænder op i din brændeovn, er der brug for så meget luft som muligt for at antænde bålet. Derfor kan primærspjældet holdes ”tvangsåbent”. Det kan du gøre på to måder:

  • Lad lågen stå på klem

eller …

  • Træk brændeovnens primærspjæld helt frem og sæt Aduro-nøglen i klemme.

Når flammerne har fat fjerner du nøglen og overlader resten til automatikken.

Automatik ved indfyring 

Hver gang du lægger nyt brænde i din brændeovn, aktiverer du automatikken og så sørger den for at lukke for primærluften i det rigtige tempo, efter den forprogrammerede tid.

Her kan du læse mere om Aduro-tronic.

Fordele ved automatik

  • Mindre brændeforbrug – en præcise og korrekte lufttilførsel sikrer en optimal og miljøvenlig forbrænding.
  • Enkel betjening, mindre arbejde
  • Bedre indeklima, fordi forbrændingen forløber ensartet – dette giver en mere behagelig og jævn varme

Teknologien vinder over brugerne

For at få det optimale ud af en brændeovn uden automatik kræver det, at du ved meget om forbrændingsprocessen. Det kræver også, at du hele tiden holder øje med brændeovnen – for at du kan vurdere, hvornår du skal regulere lufttilførslen og lægge nyt brænde på.

Det er besværligt, det kræver tid, og du har svært ved at opnå den samme virkningsgrad som med en brændeovn med automatik.

Læs også: Sådan tænder du korrekt op i din brændeovn.

Miljøvenlig forbrænding med korrekt lufttilførsel

Article

Lufttilførsel er en af de vigtigtste faktorer, når du skal fyre korrekt og miljøvenligt i din brændeovn. Derfor er det godt at vide lidt om, hvordan du bruger luftspjældene på din brændeovn - så du får en optimal og fuldstænding forbrænding.

Læs mere

Brændeovne er miljøvenlig opvarmning

Article

Det forurener ikke naturen, når du fyrer i brændeovn - så længe du fyrer korrekt og altid bruger tørt træ. Læs mere om hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Læs mere

Sådan tænder du korrekt op i din brændeovn

Article

Det er vigtigt, du fyrer rigtigt i din brændeovn. Sådan får du mest ud af dit brænde og skåner miljøet mest muligt.

Læs mere