Miljøvenlig forbrænding med korrekt lufttilførsel

Lufttilførsel er en af de vigtigtste faktorer, når du skal fyre korrekt og miljøvenligt i din brændeovn. Derfor er det godt at vide lidt om, hvordan du bruger luftspjældene på din brændeovn - så du får en optimal og fuldstænding forbrænding.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 01. juli 2015

Article

Om lufttilførsel ved optænding og fyring

– og hvorfor det er vigtigt

I optændingsfasen er det vigtigt at tilføre rigeligt med luft. Luft er kilden til en ren og fuldstændig forbrænding – hvor temperaturen er høj nok til at forbrænde de partikler og gasser, som brændet fragiver.

Hvis gasserne og partiklerne i træet ikke bliver afbrændt, sætter det sig som sod i skorstenen eller bliver udledt som mørk røg i skorstenen. Derfor er det en god ide, at tjekke at farven på røgen i skorstenen er hvid eller nærmest usynlig, når du tænder op og fyrer i din brændeovn.

Du kan læse mere om skorstene her.

Sådan bruger du luftspjældene på din brændeovn 

Når du fyrer i din brændeovn, er det nyttigt at kende til forbrændingens tre faser – og hvordan og hvornår du skal tilføre luft.

De fleste brændeovne har et primær- og sekundærspjæld. Det primære luftspjæld sidder ved askeskuffen og det sekundære sidder øverst på brændeovnen. Det er de luftspjæld, som du skal regulere manuelt under forbrændingen. Primærluften bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige. På sekundærspjældet regulerer du selve effekten.

Tertiærluften er en konstant luftstrøm, som sikrer at røggasserne bliver afbrændt. Denne reguleres automatisk af røggastemperaturen og findes bagerst i brændkammeret i nyere brændeovne.

Optændingsfasen 

I optændingsfasen skal du åbne brændeovnens primære og sekundære luftspjæld helt op og eventuelt lade lågen stå på klem. Der er brug for rigeligt luft, for at temperaturen stiger så hurtigt som muligt.

Når optændingsbålet er brændt ned til gløder, er du klar til første indfyring. Følg vejledningen her:

Forbrændingens første fase

I indfyringsfasen skal du åbne brændeovnens primære og sekundære luftspjæld helt op. Læg herefter tørt brænde på. Der er brug for rigeligt luft, for at temperaturen stiger så hurtigt som muligt.

Forbrændingens mellemfase

Når ilden har fået godt fat (efter ca. 2-5 minutter) skal du skrue lidt ned for det primære luftspjæld – for at undgå at brændet afbrændes for hurtigt.

Til gengæld har bålet stadig brug for den sekundære luft øverst i bålet, for at kunne opretholde den høje temperatur, så gasserne fra træet bliver afbrændt. Sekundærluften kan justeres, så brændeovnens effekt passer til dit behov. Vær dog opmærksom på, at luften ikke må reduceres mere, end at der altid er klare flammer.

Forbrændingens slutfase 

Når flammerne dør ud, og der kun er gløder tilbage i brændkammeret, er du klar til at lægge brænde på igen. Så skal du åbne for primærluften igen og lægge nyt brænde på og starte forfra med din forbrænding. 

Brugervejledningen til din brændeovn er en god hjælp 

Alle brændeovne er forskellige. Når du køber en ny brændeovn vil det tage lidt tid, før du har lært den at kende, og ved hvordan du skaber den bedste optænding og fyrer optimalt.

Hvis du har brugervejledningen til din brændeovn, er det en god ide at læse den for at få præcise oplysninger om, hvordan du bruger brændeovnens luftspjæld rigtigt.

Skru ned for brændemængden – ikke lufttilførslen 

Mange begår den fejl, at de skruer for meget ned for lufttilførslen, fordi de ønsker at ”skrue ned for varmen” eller få brændet til at holde længere. Gamle brændeovne uden tertiær luft i bagpladen er følsom overfor reduceret lufttilførsel. Nye svanemærkede brændeovne er derimod konstrueret til at brænde rent med en delvist reduceret luftmængde. På svanemærkede brændeovne kan man derfor justere effekten – men mængden af brænde du lægger på, og intervallerne mellem indfyring, er ofte den bedste måde at regulere varmen.

Hvis du skruer for meget ned for lufttilførslen, forringer du forbrændingen, og dermed skruer du op for antallet af partikler, som udledes i din skorsten – det skal du undgå.

Vidste du, at du at flere moderne brændeovne produceres med automatisk lufttilførsel? Det er nemt for dig og det sikrer dig en miljøvenlig forbrænding.

Brændeovn med automatik

Article

En brændeovn med automatik regulerer selv lufttilførslen. Det gør det nemt for dig at tænde op og opnå en optimal og fuldstændig forbrænding. På den måde får du mest ud af dit brænde, sparer penge på opvarmningen af din bolig, og er samtidigt sikker på en miljøvenlig forbrænding. Nemt, enkelt - automatisk.

Læs mere

Brændeovne er miljøvenlig opvarmning

Article

Det forurener ikke naturen, når du fyrer i brændeovn - så længe du fyrer korrekt og altid bruger tørt træ. Læs mere om hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Læs mere

Sådan tænder du korrekt op i din brændeovn

Article

Det er vigtigt, du fyrer rigtigt i din brændeovn. Sådan får du mest ud af dit brænde og skåner miljøet mest muligt.

Læs mere