Brænderøg skader ikke danskerne

Undersøgelser viser, at mængden af luftforurening i Danmark er kraftigt reduceret. Moderne teknologi og udvikling af brændeovne gør brændefyring til miljøvenlig opvarmning. Det er vigtigt at fyre korrekt så den brænderøg, der udledes til luften, ikke generer.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 02. september 2015
Brændestykke med smil

Article

Miljødebatten om luftforurening og brændeovne raser fra tid til anden i medierne. Men desværre debatterer parterne ofte med udgangspunkt i usikre data og helt uden at sætte tingene i perspektiv.

Det er vigtigt at debattere og blive klogere på, hvordan vi passer bedst på miljøet. Men debatten i medierne bliver tit skævvredet og unuanceret. For eksempel sidestiller nogle kritikere partikler fra brændeovne med dieselpartikler – men er det det samme? Det er der ingen, der ved med sikkerhed. Men kunne du drømme om at spise sild, der var røget i et udstødningsrør fra en dieselmotor? Ville du sende børnene på spejderlejr og forbyde bål? Ville du undvære hyggen og den ægte varme fra brændeovnen i sommerhuset?

Det handler også om livskvalitet. Man må spørge sig selv, om det er værd at leve et gennemsnitligt liv på 87,7 år uden bål, hygge, stearinlys, grill, pandestegte bøffer og transport via benzin og diesel. Sammenlignet med et liv, der måske ville vare 87,5 år i gennemsnit?

Desuden er der masser af fordele ved brændeovne. Brænde er CO2-neutral og vedvarende energi, som du kan lagre i dit brændeskur og til enhver tid benytte som supplement til boligens primære varmekilde.

Luften bliver fortsat renere

Debatten om brændeovne og luftforurening må ikke opfattes som et udtryk for, at luftforureningen i Danmark bliver værre. Tværtimod.

En rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi dokumenterer, at luftforureningen fortsat falder. Her er det relevant at bemærke, at særligt mængden af partikler (PM 2,5) samt tjære (PAH) fra brænderøg er faldende.

Rapporten viser, at EU’s grænseværdier for 2015 allerede blev overholdt i 2013. Ingen steder i Danmark overstiger forureningen med partikler det tilladte niveau (kilde: DAPO).

Faktum er:

  • De danske krav til brændeovne er blandt de strengeste i Europa
  • 83% af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet
  • Gennemsnitligt stammer 5% af partiklerne i udeluften fra brændeovne

Nyere dansk forskning foretaget af forskere fra Aarhus- og Københavns Universitet viser, at mennesker der udsættes for en stor mængde brændeovnsrøg i tre timer ikke får længerevarende helbredsskader på luftvejene. Bemærk at den mængde brænderøg, som forsøgspersonerne blev udsat for i forskningsforsøget, er på et så højt niveau, at man under normale forhold ikke kommer i nærheden af det i Danmark.

Du kan læse mere om forskningen her: http://videnskab.dk/krop-sundhed/intens-braenderog-i-lungerne-gor-ingen-alvorlig-skade.

Forurening fra brændeovne er stærkt reduceret

Gennem 11 år har Teknologisk Institut anvendt samme metode til at indsamle data om niveauet for partikeludledningen fra danske brændeovne. Dataene skal give et indblik i, hvor miljøvenlige danske brændeovne er blevet over tid.

Konklusionen fra Teknologisk Institut lyder: Brændeovne har reduceret partikeludledningen med 60% fra 2002 og 11 år frem. Og hele 20% de seneste tre år (kilde: http://www.teknologisk.dk/ydelser/danske-braendeovne-er-blevet-bedre-for-miljoeet/33283).

Hvad kan du gøre for at mindske partikeludslippet?

Heldigvis er der meget, du som brændeovnsbruger kan gøre for at sikre, at der ikke unødigt udledes forurenende partikler i luften.

Sådan installerer du din skorsten

Article

Når du installerer din skorsten, er der en række krav, der skal overholdes.

Læs mere

Skorstenen er brændeovnens motor

Article

Skorstenen har en central funktion for brændeovnen. Derfor er det vigtigt, at den er installeret korrekt og fungerer optimalt - for kun på den måde får du succes med din brændeovn. Læs om hvordan du kan optimere trækforholdene i din skorsten.

Læs mere

Sådan tænder du korrekt op i din brændeovn

Article

Det er vigtigt, du fyrer rigtigt i din brændeovn. Sådan får du mest ud af dit brænde og skåner miljøet mest muligt.

Læs mere