Tørt brænde giver renest mulige forbrænding

Når du fyrer i din brændeovn, er det vigtigt, at træet har den rette fugtighedsprocent, og at det er skåret og kløvet i passende størrelser. Videnskabelige undersøgelser viser, at det har stor betydning, når du skal opnå mest mulig varme. Læs om test fra TFZ her.

Forfatter: Line Nederby
Opdateret: 11. april 2024
Fugtmåler i brændestykke

Article

Det er nyttigt at vide lidt om, hvor stor betydning det har for dig og miljøet, at du fyrer korrekt i din brændeovn. Det tyske Technologie- und Förderzentrum (TFZ), der er en institution under Fødevare-, Landbrug- og Skovbrugs Ministeriet i Bayern*, har foretaget en række omfattende undersøgelser af:

  • Brændets virkningsgrad ved forskelligt vandindhold.
  • Niveauet af partikelforurening ved fyring med brænde med forskellig vandindhold.

Testene er udført i både kakkelovne og brændeovne, og resultaterne er entydige:
For at opnå det bedste resultat med din brændeovn – samtidig med at du skåner miljøet mest muligt – bør du altid …

  • Fyre med tørt brænde med en fugtighed på under 18%.
  • Benytte brændestykker, der er skåret og kløvet i passende størrelse og længde.

TIP: Kløv dit brænde så hvert stykke har ca. samme størrelse som en almindelig vinflaske.

Læs mere om TFZ’s videnskabelige undersøgelser herunder.

Fugtighedsprocenten i dit brænde må ikke overskride 18% 

I denne test har laboratoriet fyret med træ med forskellige fugtighedsprocenter. Der er fyret med brænde med henholdsvis 12%, 18%, 23% og 30% fugtighed.

Testen er udført i kakkelovn.

Brændstof: Bøg. Længde på brændestykker: 33 cm.

Tabel der viser at partikeludledningen stiger, når du fyrer med vådt brænde

Tabel der viser mængden af partikeludledning ved fyring med brænde med forskelligt vandindhold

Resultat:

Du bør altid fyre med brænde, der har en fugtighed på under 18% for at opnå højeste virkningsgrad. Så snart brændets fugtighedsprocent overstiger 18% stiger partikeludledningen markant.

Læs også artiklen: Virkningsgrad – få mere varme for pengene.

Fugtigt brænde forringer brændets og brændeovnens virkningsgrad 

Denne test er udført i brændeovn. Mængde af brænde 1,4 kg. Vandindhold: 12%, 20% og 30%.

Brændstof: Bøgetræ. Længde på brændestykker: 25 cm.

Tabel over virksningsgrad af brænde og brændeovn ved fyring med vådt brænde

Tabellen viser hvordan virkningsgraden af brænde og brændeovn forringes når brændet er vådt

Resultat:

Jo fugtigere brænde, der fyres med – jo ringere virkningsgrad opnås. Ved fyring med brænde med 30% fugtighed er virkningsgraden tæt på halveret, i forhold til den virkningsgrad, man kan forvente af en ny brændeovn. Den optimale virkningsgrad i en ny brændeovn ligger mellem 75-80%. Tilmed stiger miljøbelastningen væsentligt, så snart fugtigheden i brændet overstiger 18%.

Tag hensyn til miljøet – fyr altid med tørt brænde 

Grafen viser, hvordan forureningen stiger i takt med fugtighedsprocenten. Med en stigning fra 18 til 25% fugtighed i træet forurener du fem gange så meget.

Testen er udført i brændeovn. Brændstof: 7×7 cm bøgetræ.

Betydningen af fugtigt brænde ved fyring

Grafen herunder viser tydeligt, hvordan partikeludledningen stiger, hvis du fyrer med brænde, der har for høj fugtighedsprocent.

Skærmbillede 2015-08-27 kl. 11.45.27

Brug brændestykker i passende størrelse

– og få mere varme for pengene

Denne test er udført for at vise, hvor stor betydning brændestykkernes størrelse har for virkningsgraden i din brændeovn – altså brændeovnens evne til at få mest muligt varme ud af træet.

Testen er lavet i kakkelovn. Brændstof: Bøgetræ. Brændestykkernes længde: 33 cm. Brændstofmasse: 4,5 kg.

Tabel over virkningsgrad ved forskellige brændestrørrelser

Brændestykkernes størrelse har betydning for om din brændeovn opnår optimal virkningsgrad og ren forbrænding

Resultat:

Fyrer du med for store stykker brænde reducerer du virkningsgraden.

Læs mere om brændestykkernes størrelse og hvilken betydning brændestykkernes størrelse har for partikel- og CO2 udledningen herunder.

I dette forsøg har man af fem omgange fyret med 2,5 kg brænde, hvor størrelsen af brændestykkerne varierer.

Forsøget er lavet i brændeovn. Brændstof: Bøgetræ uden bark. Mængde pr. gang: 2,5 kg. Fugtighedsprocent: 15,5%.

Billedet viser størrelserne på det brænde der er brugt i forsøget

Brændestykkernes størrelse har betydning for forbrændingsprocessen

Grafen viser hvor stor betydning brændestykkernes størrelse har for den rene forbrænding

Brændestykkernes størrelse har betydning for hvor ren forbrænding du opnår

Resultat:

Forsøget viser, at den mest optimale brændestørrelse er 7x7x25 cm for at holde både partikel- og CO2 udledningen fra forbrændingen på et minimum.

Årsag:

Hvis du bruger for små stykker brænde i din brændeovn, opnår du ikke den optimale forbrænding. Det skyldes, at der ikke er ilt nok til at forbrænde de gasser, som dit brænde udskiller. Forureningen sker idet gasserne forsvinder op i skorstenen som røg i stedet for at blive omsat til varme i din bolig.

Fyrer du med for store brændestykker, risikerer du, at temperaturen i ovnen bliver for lav.

Brug hverken for lidt eller for meget brænde af gangen  

Dette forsøg er lavet for at påvise, hvor stor en mængde brænde pr. indfyring, der er optimal for minimal partikel –og CO2-udledning.

Forsøget er lavet i brændeovn. Brændstof: Bøgetræ uden bark. Brændestykkernes størrelse: 5x5x25 (antallet af brændestykker hæves pr. forsøg). Brændets fugtighedsprocent: ca. 14%.

Mængden af brænde brugt ved hver indfyring.

Brug hverken for lidt eller for meget brænde ved indfyring.

Resultat:

Grafen viser, at den laveste partikel- og CO2 udledning sker, når brændemængden ligger på 0,92 til 1,75. kg. pr. indfyring.

Grafen viser også, at du bør være påpasselig med at lægge for lidt eller for meget brænde på af gangen, når du fyrer i din brændeovn.

Både den mindste mængde på 0,45 kg. pr. indfyring og den største mængde på 2,30 kg. pr. indfyring forurener mere end den anbefalede mængde på 0,92 til 1,75 kg. pr. indfyring.

 

Du kan finde flere oplysninger om TFZ-undersøgelserne her.

*Kilde: Graferne i artiklen er hentet fra TFZ-Bericht nr. 36. og 22:

Ellner-Schuberth, F.; Hartmann, H.; Turowski, P.; Roßmann, P. (2010): Partikelemissionen aus Kleinfeuerungen für Holz und Ansätze für Minderungsmaßnahmen. Berichte aus dem TFZ, Nr. 22. Straubing: Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), 135 Seiten, ISBN 1614-1008

Schön, C.; Hartmann, H. (2014): Nutzer- und Brennstoffeinflüsse auf Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungsanlagen. Berichte aus dem TFZ, Nr. 36. Straubing: Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), 173 Seiten, ISSN 1614-1008

Få mest varme for pengene

Article

Det er vigtigt, at du altid fyrer med tørt brænde i din brændeovn. Hvis du fyrer med fugtigt brænde, opnår du ikke den optimale virkningsgrad og varme - det er spild af penge. Læs også om hvorfor du altid bør fyre med tørt brænde for at skåne miljøet mest muligt.

Læs mere

Vælg de rigtige træpiller til din pilleovn

Article

Er du blevet den lykkelige ejer af en pilleovn, så er det en god ide at lære noget om træpiller. Ved du f.eks., hvilke træpiller der brænder bedst? Eller hvordan du selv kan teste kvaliteten på dine piller? Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Læs mere

Ildens betydning for menneskets udvikling

Article

Et studie i kognitiv evolution afdækker, at levende ild har spillet en betydelig faktor for udviklingen af det menneskelige sind, som vi kender det i dag.

Læs mere