Årligt besøg af skorstensfejer

I Danmark er det lovpligtigt at få renset og efterset sin skorsten mindst én gang om året for at mindske risikoen for skorstensbrand. Læs her, hvad skorstensfejeren laver, når han er på besøg, og hvordan du får kontakt til en.

Forfatter: Sophie Hartung
Udgivet: 11. juli 2022

Article

Derfor skal skorstenen renses og efterses

Hvis din skorsten er tilsluttet et ildsted (fx en brændeovn), skal skorstenen renses og efterses mindst én gang om året for at mindske risikoen for skorstensbrand. Når du bruger din brændeovn over en hel fyringssæson, vil der uomtvisteligt samles sod og slagger i røgrørene og skorstenen, og dette skal fjernes, så du fortsat kan fyre sikkert i din brændeovn.

Store mængder sod i skorstenen kan være forårsaget af forkert fyring: Fx hvis du lægger for meget træ i ovnen på én gang, anvender træ der ikke er tørt nok eller ikke tilfører nok luft til forbrændingen. Da opnår du ikke den høje temperatur, der kræves, for at brænde røggasserne af. Røggasserne vil i stedet samle sig som sod i røgrørene og i skorstenen. Samling af sod i skorstenen kan også skyldes, at skorstenen ikke har den rigtige højde ift. din brændeovn. Dette kan skorstensfejeren rådgive dig om.

Skorstensfejerens arbejde

Når skorstensfejeren kommer på besøg, gennemgår han skorstenen og røgrørene og:

  • Renser skorstenen for glanssod, løbesod og andet skidt, der forhindrer en god og sikker forbrænding
  • Renser røgrørene og røgkanaler
  • Fjerner sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensrensningen
  • Tilser om den generelle sikkerhed omkring din brændeovn og skorsten er i orden

Skorstensfejeren kan desuden rådgive dig om din brændeovnsinstallation, hvordan du fyrer korrekt, og om du har brug for en udskiftning af hhv. ovn, røgrør eller skorsten på baggrund af utætheder eller manglende opfyldelse af lovmæssige krav. Det er også skorstensfejeren, der skal godkende nye installationer af ildsteder og skorstene lige efter en udskiftning.

Men husk, det er dit eget ansvar at sikre, at du følger de lovmæssige krav for både ildsted, røgrør og skorsten.

Sådan får du kontakt til en skorstensfejer

De danske skorstensfejere er tildelt forskellige kommuner, og når du vil bestille et skorstensfejerbesøg, skal du kontakte en af de tildelte skorstensfejere i din kommune.

Skorstensfejerlauget.dk (https://www.skorstensfejerlauget.dk/) er den officielle side for alle skorstensfejere i Danmark. Her indtaster du dit postnr. for at få vist skorstensfejere i dit område.

Ved det årlige besøg er det mest almindeligt, at skorstensfejeren selv kigger forbi, når det er ved at være tid. Er du ikke hjemme, efterlader han en besked, så du kan ringe tilbage og aftale en ny tid. Du kan dog også på forhånd selv bestille tid til skorstensfejning via linket ovenover.

Fem ting du bør gøre inden besøget

For at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen og gøre sit arbejde, kan du forberede disse ting:

  1. Informer din skorstensfejer om særlig adgang til hus, ovn og skorsten. Informer ham også, hvis du har udskiftet dele. Sørg desuden for, at han har dine kontaktoplysninger.
  2. Fyr ikke i ovnen den dag, skorstensfejeren kommer på besøg.
  3. Luk alle luftspjæld og låger på din brændeovn.
  4. Sørg for, at skorstensfejeren har fri adgang til brændeovnen, skorstenen, renselåger mm.
  5. Dæk evt. gulvet (og andre sarte ting) hvor skorstensfejeren arbejder, da arbejdet kan svine lidt.

 

Hvis du vil læse mere om skorstensfejerbesøg, så følg disse links:

https://www.bolius.dk/skorstensfejning-19163

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/har-du-brug-for-en-skorstensfejer/