Skorstenen er brændeovnens motor

Skorstenen har en central funktion for brændeovnen. Derfor er det vigtigt, at den er installeret korrekt og fungerer optimalt - for kun på den måde får du succes med din brændeovn. Læs om hvordan du kan optimere trækforholdene i din skorsten.

Forfatter: Line Nederby

Article

Skorstenen er brændeovnens motor

Skorstenen har stor betydning for, om du har succes med din brændeovn. Det er den, der sørger for en fuldstændig og miljøvenlig forbrænding.

Skorstenens vigtigste funktion er at suge luft nok ind i brændeovnen, så du opnår en god forbrændingsproces. Hvis din skorsten ikke passer til din brændeovn, giver det et ringe skorstenstræk, der medfører problemer med optænding, røg i stuen, dårlig forbrænding og røgudvikling, der er til gene for dine naboer.

Din skorsten skal være …

 • Tilpas høj
 • Godt isoleret (så røgen ikke nedkøles og danner løbesod)
 • Tæt (tjek samlinger og renselem)

Sådan får du et godt skorstenstræk

Trækket i din skorsten opstår på grund af temperaturforskellen mellem luften og røgen inde i skorstenen og temperaturen udenfor. Temperaturforskellene gør, at der kommer en opadgående luftstrøm, som bliver stærkere jo højere skorsten, du har – og jo bedre den er isoleret.

Derfor kan det være en fordel at installere en stålskorsten, der er nemmere at varme op og har god isolering, så den holder bedre på varmen end murede skorstene.

Det ideelle skorstenstræk ligger mellem 12-15 pascal (Pa), men styrken varierer i løbet af året. Højest om vinteren og lavest om sommeren. Trækket ændrer sig også i løbet af forbrændingsprocessen.

Brændeovnen er afhængig af skorstenen

For at du får det bedste ud af din brændeovn, er det afgørende, at din skorsten fungerer, som den skal. Det er vigtigt at medtænke skorstenens krav til højde, når du placerer brændeovn og skorsten i din bolig.

Hvis dit hus er omgivet af høje træer eller bygninger, stiller det krav til højden på skorstenen. På samme måde spiller vinden en rolle, da den kan forstærke eller reducere trækket. Der er risiko for ”røgnedslag”, specielt hvis skorstenen ikke når op over rygningen, eller hvis der er høje træer tæt på. I disse tilfælde vil det være en fordel, at montere en aspirotor eller en speciel skorstenshætte, der forhindrer vinden i at blæse ned i skorstenen.

Har man en meget kraftig skorsten, vil det være en fordel at montere en spjæld i røgrøret. Herved kan man tilpasse trækket i skorstenen og få den optimale forbrænding. Et for kraftigt skorstenstræk kan give suselyde fra brændeovnen og en for kraftig forbrænding.

Skorstenen skal …

 • Fjerne røgen fra brændeovnen til det fri.
 • Lede røgen væk, så den ikke er til gene for omgivelserne.
 • Sikre at der trækkes nok luft ind i brændeovnen, så forbrændingen er ren.

Har du problemer med din brændeovn?

Hvis det er svært at tænde op, eller du har røg i stuen, når du åbner lågen, er det sandsynligt, at din skorsten ikke lever op til funktionskravene.

En faktor, der kan give udfordringer er, at huse i dag er langt bedre isoleret end for bare 10 år siden. Nybyggerier er ofte lavenergihuse med genvækstsystemer og store emhætter, der kæmper med skorstenen om luften i huset.

Mulige løsninger på dårligt skorstenstræk

 • Forlæng skorstenen
 • Skab luft omkring skorstenen ved at fjerne høje træer
 • Isolér eller tætne skorstenen
 • Lav korrekt optænding, så temperaturen stiger hurtigt
 • Montér en roterende røghætte – en aspirotor
 • Montér en røgsuger på skorstenen

Du kan altid spørge din skorstensfejer eller kontakte din forhandler, hvis du har problemer med din skorsten.

Her kan du besøge skorstensberegning.dk – hvor du let kan beregne den optimale højde på din skorsten i forhold til dit hus.

Skrevet af
Line Nederby

Læs mere på Aduro.dk

Aduro er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører svanemærkede brændeovne i moderne dansk design. I løbet af de sidste 13 år har over 350.000 brændeovnskøbere i Europa fået varmen hos os.

Sådan installerer du din skorsten

Article

Når du installerer din skorsten, er der en række krav, der skal overholdes.

Læs mere

Prøvningsattest

Article

Prøvningsattesten er din sikkerhed for, at din brændeovn opfylder miljøkrav og lovbestemmelser.

Læs mere

Brændeovne er miljøvenlig opvarmning

Article

Det forurener ikke naturen, når du fyrer i brændeovn - så længe du fyrer korrekt og altid bruger tørt træ. Læs mere om hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Læs mere

Standarder og certificering af brændeovne

Article

Hvis du vil sikre dig, at du køber en god og miljøvenlig brændeovn, er det en god ide at kigge efter certificering og mærkninger. Miljømærkninger og produktgodkendelser er de krav, som mange danske og internationale virksomheder arbejder under.

Læs mere