Sort eller hvid røg

Farven på røgen fra din skorsten er en god indikation på, om du fyrer korrekt i din brændeovn eller ej. Du bør derfor gå udenfor og tjekke røgen, når der er godt gang i forbrændingen.

Forfatter: Anne Sofie Torstensson
Opdateret: 23. januar 2024
Skorstensrøg

Article

Hvilken farve har røgen fra din skorsten?

Når du tænder op i din brændeovn, er det vigtigt at sikre dig, at du fyrer på en måde, der belaster miljøet mindst muligt – og som ikke generer dine naboer med hverken røg- eller lugtgener. Du bør derfor gå udenfor og tjekke røgen, når der er godt gang i forbrændingen. Røgen skal være næsten usynlig, idet røgen dermed udleder færrest mulige partikler i luften. Hvis gasserne og partiklerne i træet ikke bliver afbrændt, sætter det sig som sod i skorstenen eller bliver udledt som mørk røg.

Forkert optænding eller dårligt træk i skorstenen

Er røgen mørk i farven, er det tegn på forkert optænding i brændeovnen og dermed dårlig forbrændring. Det er derfor vigtigt at tænde op på den rette måde.

Den mørke røg kan dog også være et tegn på dårligt træk i skorstenen. Løsningen herpå kan bl.a. være en røgsuger, der installeres oven på skorstenen og sikrer et konstant, jævnt træk under hele forbrændingen. Der findes flere gode røgsugere på markedet, men et godt eksempel er Aduro DraftOptimizer. Røgsugeren løfter røgen i skorstenen og fortynder den op til 25 gange. Dette reducerer partikeludledningen og giver således minimale røg- og lugtgener udenfor.

Tænd korrekt op og spar på brændet

Når du tænder korrekt op i brændeovnen og har det rette træk i skorstenen, kan du opleve en god besparelse på brændeforbruget, idet du får det fulde udbytte af dit brænde. Husk dog altid at fyre med tørt brænde for at opnå den optimale virkningsgrad og varme. Der findes flere metoder til at tjekke, om dit brænde er tørt nok. Dem kan du læse mere om her.