Sådan installerer du din skorsten

Når du installerer din skorsten, er der en række krav, der skal overholdes.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 06. august 2015

Article

Regler om installation af skorstene

Det er bygningsreglementet, der definerer lovkravene til, hvordan skorstene skal udføres og sættes op. Når du installerer din skorsten, må der ikke være fare for:

  • Brand
  • Eksplosion
  • Skadelig kondens
  • Forgiftning
  • Sundhedsmæssige gener

Spørg din skorstensfejer

Ved tvivlsspørgsmål kan du altid kontakte din lokale skorstensfejer.

Du må gerne selv installere din brændeovn og skorsten – men husk, at din skorstensfejer altid skal godkende installationen, inden brændeovnen og skorstenen må tages i brug.

Skorstensfejeren skal informere kommunalbestyrelsen, hvis han bliver opmærksom på fejl og mangler, der kan medføre brandfare. Eller hvis en brændeovn er ulovligt installeret.

Gør plads til skorstensfejeren

Når du installerer din skorsten, skal der være mulighed for rensning af skorsten og røgrør (jf. bygningsreglementet kap. 10,7 stk. 5).

Skorstenen skal også være tilgængelig for udvendigt eftersyn. Det er skorstensfejeren, der vurderer, om der er behov for tagtrin på taget.

Hvor skal du placere din skorsten?

I huse, der i forvejen har en brændeovn installeret, giver placeringen af skorstenen ofte sig selv. Men ved ombygninger eller nybyggeri er der flere ting, du bør overveje.

Her en liste over de generelle retningslinjer:

  • Det er en fordel at placere brændeovnen centralt i huset for at opnå optimal varmefordeling i boligens rum
  • Funktion og design
  • Vælg en placering, hvor skorstenen ikke går gennem husets bærende konstruktioner, for det vanskeliggør installationen
  • Du skal altid kontrollere, at afstanden mellem brændeovn og skorsten og de omgivende brændbare materialer lever op til de eksisterende krav (jf. bygningsreglementet kapitel 10,7 stk. 9)
  • Brændeovnen skal placeres på et ikke brændbart underlag – målt fra indføringsåbningen skal underlaget være minimum 15 cm til siden og 30 cm foran

Hvor høj skal din skorsten være?

Skorstenen skal have en højde, der giver optimale trækforhold i skorstenen, og så du undgår røg-gener.

Fra januar 2015 er der indført minimumskrav til højden på nye skorstene i Danmark. Dem kan du læse om herunder.

Ved taghældninger fra 0 til og med 20 grader …

… skal skorstenens udmunding være minimum 40 cm over tagryggen eller mindst en meter over tagoverfladen.

Udendørs-Skorstens-Ny-Bekendtgørelse_under-20-grader

Ved taghældninger på over 20 grader …

… skal skorstensudmundingen være mindst 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 cm.

Derudover skal skorstenen være mindst en meter over overkanten på ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Udendørs-Skorstens-Ny-Bekendtgørelse_over-20-grader_ px

Din skorsten – dit ansvar

Når du installerer din brændeovn og skorsten, er det dit ansvar at sikre, at begge dele er i god stand.

Brændeovnen og skorstenen skal, i de fleste tilfælde, fejes en gang årligt. Det er din skorstensfejrer, der vurderer og bestemmer, om der er er behov for mere.

Det er også dit ansvar at oplyse din kommune om, at du installerer en brændeovn eller pejs – hvis der ikke i forvejen er tilmeldt en brændeovn eller pejs på din adresse. Det kan du se i din BBR-meddelelse.

Skorstenen er brændeovnens motor

Article

Skorstenen har en central funktion for brændeovnen. Derfor er det vigtigt, at den er installeret korrekt og fungerer optimalt - for kun på den måde får du succes med din brændeovn. Læs om hvordan du kan optimere trækforholdene i din skorsten.

Læs mere

Standarder og certificering af brændeovne

Article

Hvis du vil sikre dig, at du køber en god og miljøvenlig brændeovn, er det en god ide at kigge efter certificering og mærkninger. Miljømærkninger og produktgodkendelser er de krav, som mange danske og internationale virksomheder arbejder under.

Læs mere

Brændeovne er miljøvenlig opvarmning

Article

Det forurener ikke naturen, når du fyrer i brændeovn - så længe du fyrer korrekt og altid bruger tørt træ. Læs mere om hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Læs mere