Sådan installerer du din skorsten

Når du installerer din skorsten, er der en række krav, der skal overholdes. Læs her, hvad du bør være opmærksom på.

Forfatter: Line Nederby
Opdateret: 11. april 2024

Article

Regler om installation af skorstene

Det er bygningsreglementet, der definerer lovkravene til, hvordan skorstene skal udføres og sættes op. Når du installerer din skorsten, må der ikke være fare for:

  • Brand
  • Eksplosion
  • Skadelig kondens
  • Forgiftning
  • Sundhedsmæssige gener

Spørg din skorstensfejer

Ved tvivlsspørgsmål kan du altid kontakte din lokale skorstensfejer.

Du må gerne selv installere din brændeovn og skorsten – men husk, at din skorstensfejer altid skal godkende installationen, inden brændeovnen og skorstenen må tages i brug.

Skorstensfejeren skal informere de lokale myndigheder, hvis han/hun bliver opmærksom på fejl og mangler, der kan medføre brandfare. Eller hvis en brændeovn er ulovligt installeret.

Gør plads til skorstensfejeren

Når du installerer din skorsten, skal der være mulighed for rensning af skorsten og røgrør (jf. bygningsreglementet kap. 10,7 stk. 5).

Skorstenen skal også være tilgængelig for udvendigt eftersyn. Det er skorstensfejeren, der vurderer, om der er behov for tagtrin på taget.

Hvor skal du placere din skorsten?

I huse, der i forvejen har en brændeovn installeret, giver placeringen af skorstenen ofte sig selv. Men ved ombygninger eller nybyggeri er der flere ting, du bør overveje:

  • Det er en fordel at placere brændeovnen centralt i huset for at opnå optimal varmefordeling i boligens rum
  • Vælg en placering, hvor skorstenen ikke går gennem husets bærende konstruktioner, da det vanskeliggør installationen
  • Du skal altid kontrollere, at afstanden mellem brændeovn og skorsten og de omgivende brændbare materialer lever op til de eksisterende krav (jf. bygningsreglementet)
  • Brændeovnen skal placeres på et ikke brændbart underlag – målt fra indføringsåbningen skal underlaget være minimum 15 cm til siden og 30 cm foran

Hvor høj skal din skorsten være?

Skorstenen skal have en højde, der giver optimale trækforhold i skorstenen, og så du undgår røggener. I Danmark gælder følgende minimumskrav til skorstenshøjder for installation af nye skorstene:

Taghældninger under 20 grader

Skorstenens udmunding skal være mindst 40 cm over tagrygningen eller mindst en meter over tagoverfladen.

 

Udendørs-Skorstens-Ny-Bekendtgørelse_under-20-grader

Taghældninger over 20 grader

Skorstenens udmunding skal være mindst 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 230 cm.

Udendørs-Skorstens-Ny-Bekendtgørelse_over-20-grader_ px

OBS. Det gælder for alle nye skorstene, at skorstenen skal være mindst en meter over overkanten på ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Din skorsten – dit ansvar

Når du installerer din brændeovn og skorsten, er det dit ansvar at sikre, at begge dele er i god stand. Vær desuden OBS på, at skorstenen skal være CE-mærket, og at afstandskrav til brændbart materiale skal overholdes.

Brændeovnen og skorstenen skal, i de fleste tilfælde, fejes en gang årligt. Det er din skorstensfejrer, der vurderer og bestemmer, om der er er behov for mere.

Det er også dit ansvar at oplyse din kommune om, at du installerer en brændeovn eller pejs – hvis der ikke i forvejen er tilmeldt en brændeovn eller pejs på din adresse. Det kan du se i BBR.

Skorstenen er brændeovnens motor

Article

Skorstenen har en central funktion for brændeovnen, og derfor er skorstens funktion afgørende for, om du får succes med din brændeovn. Læs her, hvordan du kan optimere trækforholdene i din skorsten.

Læs mere

Årligt besøg af skorstensfejer

Article

I Danmark er det lovpligtigt at få renset og efterset sin skorsten mindst én gang om året for at mindske risikoen for skorstensbrand. Læs her, hvad skorstensfejeren laver, når han er på besøg, og hvordan du får kontakt til en.

Læs mere

Sort eller hvid røg

Article

Farven på røgen fra din skorsten er en god indikation på, om du fyrer korrekt i din brændeovn eller ej. Du bør derfor gå udenfor og tjekke røgen, når der er godt gang i forbrændingen.

Læs mere