Standarder og certificering af brændeovne

Hvis du vil sikre dig, at du køber en god og miljøvenlig brændeovn, er det en god ide at kigge efter certificering og mærkninger. Miljømærkninger og produktgodkendelser er de krav, som mange danske og internationale virksomheder arbejder under.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 01. juli 2015

Article

Det er ikke en garanti, at din brændeovn bærer alle nedenstående mærker, da de fleste mærkninger er frivillige for producenten. Mærkningerne kan dog hjælpe dig med at navigere frem til de mest miljøvenlige og effektive brændeovne.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Den danske brændeovnsbekendtgørelse er et lovkrav, der regulerer forurening fra fyringsanlæg og stiller krav til udledningen af partikler. Bekendtgørelsen kræver blandt andet, at en brændeovn højst må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. kg. indfyret træ. Dette gælder både for nye og videresolgte brændeovne.

Bekendtgørelsen er flere gange blevet skærpet, senest i 2018. Læs mere om bekendtgørelsen her.

Ecodesign 2022

Ecodesign er et EU-direktiv sat i værk for at mindske CO2-udledningen og dermed forbedre luftkvaliteten på tværs af EU’s grænser. Direktivet stiller krav til produkters energieffektivitet og partikeludledning.

Svanemærket

Svanen er et nordisk miljømærke, der blev etableret af Nordisk ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig Svanen i 1997 og i dag anvendes mærkningen i alle de nordiske lande, herunder Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark.

Svanemærket er et miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer. Varer med mærket indikerer, at varen er blandt de mindst miljøbelastende på markedet i den pågældende varegruppe. Svanemærkets mål er, at kravene skal være så skrappe, at kun de bedste 25% af brændeovnene på markedet opnår en mærkning. Derfor strammes kravene løbende efterhånden som produkterne bliver bedre. I Danmark er 9 ud af 10 brændeovne Svanemærkede i dag.
Formålet med Svanemærkningen er at mindske og reducere forbrugets samlede miljøbelastning. Dette omhandler krav til producenterne og de virksomheder der godkendes til, at kunne bære mærket i deres produkter. Kravene omhandler bl.a.:

 • Skrappe miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus.
 • Løbende stramning af eksisterende krav, således sikres de gode standarder.
 • Skrappe krav til brug af kemikalier, dette med tanke på både forbrugerens sundhed og miljøet.
 • Opsyn med certificering og kontrol, så forbrugeren kan vide sig sikker på produktet.

Krav til Svanemærket

 • Partikeludledning i brændeovne under 2 g/kg
 • Udledning af kulilte (CO-emission) må ikke overstige 1250 mg/m3
 • Høj virkningsgrad minimum 76% (Link til ”Optænding og fyring – virkningsgrad”) – virkningsgraden er udtryk for, hvor godt ovnen omdanner træets energi til varme
 • Den organisk kulilte udledning (OGC-emission) må ikke overstige 100 mg pr 1 normalkubikmeter (Nm3)
 • Miljøvenlig produktion
 • Ovnen er testet af uvildig prøvningsinstitut

Standarderne EN 13240, NS 3058-1, NS 3058-2 og NS 3059 indgår i Svanemærket.

CE-mærket 

CE-mærket viser, at din brændeovn overholder EU lovgivningen. CE står for Conformité Européenne som betyder Europæisk overensstemmelse eller ensartethed. Mærket er en garanti for, at produktet opfylder krav til sikkerhed, sundhed og miljø under produktionen og i det færdige produkt.

CE-mærket er med til at skabe fri bevægelighed af varer i EU og som udgangspunkt er det producenter af elektriske apparater, byggevarer, legetøj, maskiner m.fl. der skal sørge for mærkningen. Således giver CE-mærkningen formel adgang til markedsføring og salg på det europæiske marked.
CE mærket tildeles på baggrund af afprøvning efter den europæiske standard, EN13240.

Krav til CE-mærket

Ligesom ved Svanemærket findes en række elementære krav til brændeovnen, når den bærer CE-mærket. CE mærket tildeles på baggrund af afprøvning efter den europæiske standard, EN13240.

 • Brændeovnens CO-emission må ikke overstige 1,0%
 • Brændeovnen skal have en virkningsgrad på mindst 50%
 • Brændeovnens mærkeplade/typeskilt skal mærkes med CE-mærket, hvor den udmålte CO-emission og virkningsgrad tilføjes

Bogstaver og tal 

Der findes en række standarder, som rummer både nummerering og landeforkortelser i form af bogstaver. Standarderne indgår i både Svanemærket og CE-mærket og sikrer produktkvalitet og produktgaranti samt sikkerhed for forbrugeren.

Herunder listes de fire centrale standarder:

 1. DS/EN 13240/A2 (Dansk Standard/Europæisk Standard)
 2. NS 3058-1 (Norsk Standard)
 3. NS 3058-2 (Norsk Standard)
 4. NS 3059 (Norsk Standard)

Ovenstående standarder stiller krav til design, fremstilling, konstruktion, sikkerhed og ydelse, (nyttevirkning og emission) vejledning og mærkning samt tilknyttede prøvningsmetoder og prøvningsbrændsler.

Østrigsk standard 

Den østrigske standard bliver også kaldt §15a og stiller på nogle områder krav på niveau med Svanemærket. §15a stiller dog ikke skrappe krav til emission af partikler, som er den væsentligste del af svanemærket.

 • 15a kræver en virkningsgrad på mindst 80%, og kulilteudslippet skal være lavt uanset brændemængde i ovnen.

BimSchV Stufe 2

I januar 2015 trådte 2. stufe BimSchV i kraft, som er det skrappeste tyske krav. Kravet er dog ikke skrappere end den danske bekendtgørelse og dermed ligger det under svanemærket.

SINTEF certificering

Den norske standardcertificering SINTEF går på selve produktet. Hvis du har en brændeovn mærket med en eller flere SINTEF certificeringer, er det et udtryk for at brændeovnens testrapporter er blevet set igennem af Sintef vedr. de norske standarder. Det er frivilligt at bruge Sintef.

Flere vælger dette certifikat fra, da fx svanemærket giver samme sikkerhed til forbrugerne om at normerne er overholdt.

Det er altid en god ide at orientere dig efter mærkning og certificering, når du skal købe ny eller brugt brændeovn, og det giver dig en sikkerhed for, at du overholder regler og krav på området.