Standarder og certificering af brændeovne

Hvis du vil sikre dig, at du køber en brændeovn, der tager hensyn til miljøet, er det en god ide at kigge efter certificering og mærkninger.

Forfatter: Line Nederby
Opdateret: 11. april 2024

Article

Det er ikke en garanti, at din brændeovn bærer alle nedenstående mærker, da de fleste mærkninger er frivillige for producenten. Mærkningerne kan dog hjælpe dig med at navigere frem til de mindst miljøbelastende og effektive brændeovne.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Den danske brændeovnsbekendtgørelse er et lovkrav, der regulerer forurening fra fyringsanlæg og stiller krav til udledningen af partikler. Bekendtgørelsen kræver blandt andet, at en brændeovn højst må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. kg. indfyret træ. Dette gælder både for nye og videresolgte brændeovne.

Bekendtgørelsen er flere gange blevet skærpet, senest i 2018. Læs mere om bekendtgørelsen her.

Ecodesign 2022

Ecodesign er et EU-direktiv sat i værk for at mindske CO2-udledningen og dermed forbedre luftkvaliteten på tværs af EU’s grænser. Direktivet stiller krav til produkters energieffektivitet og partikeludledning.

Svanemærket

Svanen er et nordisk miljømærke, der blev etableret af Nordisk ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig Svanen i 1997 og i dag anvendes mærkningen i alle de nordiske lande, herunder Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark.

Svanemærket er et miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer. Varer med mærket indikerer, at varen er blandt de mindst miljøbelastende på markedet i den pågældende varegruppe. Svanemærkets mål er, at kravene skal være så skrappe, at kun de bedste 25% af brændeovnene på markedet opnår en mærkning. Derfor strammes kravene løbende efterhånden som produkterne bliver bedre. I Danmark er 9 ud af 10 brændeovne Svanemærkede i dag.
Formålet med Svanemærkningen er at mindske og reducere forbrugets samlede miljøbelastning. Dette omhandler krav til producenterne og de virksomheder der godkendes til, at kunne bære mærket i deres produkter. Kravene omhandler bl.a.:

 • Skrappe miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus.
 • Løbende stramning af eksisterende krav, således sikres de gode standarder.
 • Skrappe krav til brug af kemikalier, dette med tanke på både forbrugerens sundhed og miljøet.
 • Opsyn med certificering og kontrol, så forbrugeren kan vide sig sikker på produktet.

Krav til Svanemærket

 • Partikeludledning i brændeovne under 2 g/kg
 • Udledning af kulilte (CO-emission) må ikke overstige 1250 mg/m3
 • Høj virkningsgrad minimum 76% (Link til ”Optænding og fyring – virkningsgrad”) – virkningsgraden er udtryk for, hvor godt ovnen omdanner træets energi til varme
 • Den organisk kulilte udledning (OGC-emission) må ikke overstige 100 mg pr 1 normalkubikmeter (Nm3)
 • Miljøvenlig produktion
 • Ovnen er testet af uvildig prøvningsinstitut

Standarderne EN 13240, NS 3058-1, NS 3058-2 og NS 3059 indgår i Svanemærket.

CE-mærket 

CE-mærket viser, at din brændeovn overholder EU lovgivningen. CE står for Conformité Européenne som betyder Europæisk overensstemmelse eller ensartethed. Mærket er en garanti for, at produktet opfylder krav til sikkerhed, sundhed og miljø under produktionen og i det færdige produkt.

CE-mærket er med til at skabe fri bevægelighed af varer i EU og som udgangspunkt er det producenter af elektriske apparater, byggevarer, legetøj, maskiner m.fl. der skal sørge for mærkningen. Således giver CE-mærkningen formel adgang til markedsføring og salg på det europæiske marked.
CE mærket tildeles på baggrund af afprøvning efter den europæiske standard, EN13240.

Krav til CE-mærket

Ligesom ved Svanemærket findes en række elementære krav til brændeovnen, når den bærer CE-mærket. CE mærket tildeles på baggrund af afprøvning efter den europæiske standard, EN13240.

 • Brændeovnens CO-emission må ikke overstige 1,0%
 • Brændeovnen skal have en virkningsgrad på mindst 50%
 • Brændeovnens mærkeplade/typeskilt skal mærkes med CE-mærket, hvor den udmålte CO-emission og virkningsgrad tilføjes

Bogstaver og tal 

Der findes en række standarder, som rummer både nummerering og landeforkortelser i form af bogstaver. Standarderne indgår i både Svanemærket og CE-mærket og sikrer produktkvalitet og produktgaranti samt sikkerhed for forbrugeren.

Herunder listes de fire centrale standarder:

 1. DS/EN 13240/A2 (Dansk Standard/Europæisk Standard)
 2. NS 3058-1 (Norsk Standard)
 3. NS 3058-2 (Norsk Standard)
 4. NS 3059 (Norsk Standard)

Ovenstående standarder stiller krav til design, fremstilling, konstruktion, sikkerhed og ydelse, (nyttevirkning og emission) vejledning og mærkning samt tilknyttede prøvningsmetoder og prøvningsbrændsler.

Hvor genanvendelig er din brændeovn?

Article

Ved du, hvor meget af din brændeovn, der kan genanvendes? Det er nemlig en hel del. I denne artikel bliver du klogere på, hvordan du deponerer din gamle brændeovn.

Læs mere

Tre ting, som ikke hører hjemme i brændeovnen

Article

En brændeovn er ikke en skraldespand. Du må derfor ikke fyre med hvad som helst i din brændeovn. I denne artikel bliver du klogere på, hvad du under ingen omstændigheder må fyre med.

Læs mere

Beregn din CO2 besparelse

Calculator

Vidste du, at du kan spare CO2 ved at have en brændeovn som supplerende varmekilde til dit oliefyr, fjernvarme, elvarme eller naturgas? Beregn din CO2 besparelse her.

Læs mere