Overophedning belaster din brændeovn

Overophedning af brændeovnen er en udbredt fejl, der kan have alvorlige konsekvenser for brændeovnens levetid. I denne artikel kan du derfor blive klogere på, hvad du kan gøre for at undgå overophedning og dermed forlænge brændeovnens levetid.

Forfatter: Sophie Hartung
Udgivet: 21. august 2021

Article

Overophedning angriber isoleringen

Isoleringen i brændkammeret er fremstillet af vermiculite, som er et naturmateriale. Vermiculiten øger brændeovnens effektivitet, men gør samtidig ovnen mere modtagelig over for større temperaturskift. Når isoleringsstenene udsættes for meget høj varme i længere tid, får de en rødlig farve og bliver dermed:

  • Mere porøse: dette øger sandsynligheden for, at stenene knækker, hvis de fortsat bliver udsat for høje temperaturer eller rammes af brænde, når du lægger nyt brænde på.
  • Mindre effektive: når isoleringsevnen forringes, vil brændeovnen blive mindre effektiv.

Brændeovnens dele kan blive deforme

Brændeovne er designet til at kunne holde til høje temperaturer. Dette betyder, at metallet har mulighed for at udvide sig under fyringen uden at det skader ovnen. Hvis brændeovnen dog overophedes, kan det resultere i, at metallet revner og ovnens dele bliver deforme. Derudover kan brændeovnsglasset blive hvidt eller i værste fald revne.

Sådan undgår du overophedning

  • Brug kun brænde med en fugtighedsprocent under 18 %.
  • Brug udelukkende ”godt” brænde. For eksempel er træpiller ikke egnet til fyring i en brændeovn.
  • Bland større og mindre brænde. Bruges der for meget småt brænde, vil det give en for høj varme.
  • Overfyld ikke brændeovnen. Respekter max-load linjen, hvis ovnen har en sådan.
  • Tjek dit skorstenstræk. Hvis dette er for højt, lukkes for meget ilt ind i brændkammeret, som fører til for høje temperaturer. Skorstenstrækket kan reguleres ved hjælp af en røgsuger, som for eksempel Aduro DraftOptimizer.