Boligkøbere skal udskifte den gamle brændeovn

Nye boligejere er forpligtet til at skrotte eller udskifte den gamle brændeovn fra før 2003 med en ny.

Forfatter: Anne Sofie Torstensson
Udgivet: 29. januar 2021

Article

Hvis man køber en bolig med en gammel brændeovn, har man fra august 2021 pligt til at oplyse, hvorvidt der er en brændeovn fra før 2003, når skødet ved en bolighandel bliver tinglyst. Er det tilfældet, skal brændeovnen være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn senest et år efter ejerskiftet.

En gammel brændeovn udleder op til fem gange så mange partikler som en ny

Lovændringen er lavet med et mål om at forbedre luftkvaliteten og begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark:

”Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Det er et forsøg på at få nogle af de ældre brændeovne ud og samtidig gøre det overskueligt, for når man er i et boligskifte, skal man alligevel tage stilling til og udskifte en række ting,” siger miljøminister Lea Wermelin.

I 2003 kom der en ny europæisk standard, der skærpede kravene til partikeludledning fra brændeovne, og derfor har man valgt at sætte grænsen ved år 2003.
Regeringen forventer med en vis usikkerhed, at der vil blive udskiftet 12.000 brændeovne det første år, og at der kommer 55.000 udskiftninger som følge af loven over en 10-årig periode.

Læs mere på fvm.dk

DAPO bakker op om ejerskifteordningen for brændeovne

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO, anerkender, at der er et problem med partikelforureningen fra gamle brændeovne, og de bakker derfor op om lovændringen.
”Siden 2005 er der sket en markant teknologisk udvikling, som har gjort danske brændeovne miljømæssigt førende i Europa. En moderne brændeovn udleder i dag 70 % færre partikler, end en moderne brændeovn gjorde i 2005. Derfor vil det have stor miljømæssig effekt at få de ældste brændeovne taget ud af brug – og meget gerne erstattet af nye,” sagde DAPO’s formand, Carsten Bach, da lovforslaget blev præsenteret.
Takket være produktudviklinger og stramninger på lovgivningsområdet, må en brændeovn i dag kun udlede 4 gram partikler pr. kilo indfyret træ. I dag har teknologiske tiltag i moderne brændeovne gjort det nemt at fyre miljørigtigt.

Korrekt fyring er afgørende for en ren forbrænding

Du kan også selv være med til at reducere partikeludledningen ved at fyre korrekt. Det er afgørende, at du tænder rigtigt op, benytter tørt brænde og sørger for ordentlig lufttilførsel, når du fyrer i din brændeovn. Læs mere om hvordan tænder op og fyrer optimalt i din brændeovn her.

Hvis du er på udkig efter en ny, miljøvenlig brændeovn, kan du med fordel vælge en brændeovn med automatisk regulering af lufttilførsel, så du med sikkerhed får den rigtige lufttilførsel til en effektiv og ren forbrænding. Derudover kan du gå efter diverse miljømærkninger, når du vælger ny brændeovn.

Sådan tjekker du alderen på din ovn

  1. Mærkat: Produktionsåret står typisk på et mærkat på bagsiden af ovnen. Tommelfingerregel: Er der et mærkat (med eller uden årstal), er ovnen typisk fra 2003 eller senere. Hvis der omvendt ikke er et mærkat, er ovnen fra før 2003.
  2. Intet mærkat eller årstal: Kontakt producenten eller din skorstensfejer, der kan hjælpe med at bestemme alderen.
  3. Hvis der er tvivl om alderen, skal der indhentes en erklæring fra skorstensfejeren. Miljøstyrelsen står for kontrollen.

Læs mere om ejerskifteordningen her: www.skiftellerskrot.dk