Brændeovn i ejerlejlighed

Inden du køber en brændeovn, bør du undersøge forholdene i din ejendom og lejlighed. En brændeovn i stuen kan uden tvivl blive en skøn investering, hvis du har gjort dit forarbejde godt.

Forfatter: Line Nederby
Opdateret: 26. januar 2024
Brændeovn i ejerlejlighed

Article

Brændeovn i byen 

Lejlighedsejere i byerne kan som udgangspunkt etablere brændeovne eller pejse i deres hjem. Der findes dog forbehold, og du bør derfor undersøge forholdene i både boligen, opgangen og omkring skorstenen.

Skorsten i lejligheden

Hvis der allerede findes en skorsten i den opgang du bor i, er skorstenen underlagt de samme regler og forbehold som ved huse. Skorstenen skal være i god stand, ikke være blændet af og må ikke benyttes til andre formål.

I ældre bygninger og opgange er der ofte en eller flere skorstene installeret. Det er dog ikke givet, at den er funktionsdygtig. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at skorstenen ikke bruges til andre formål.

Multi-funktion

Mange steder bruges skorstenen som kanal til fx at føre vandrør, afløbsledninger og elkabler. Nogle husejere har emhætten tilkoblet skorstenen, og andre kan have aftrækket fra et gasfyr ført op gennem skorstenen. Hvis skorstenen anvendes til andre formål, er installation og tilslutning af en brændeovn både farligt og ulovligt.

I takt med den stigende installation af centralvarme i beboelsesbygninger blev skorstenen nogle steder overflødigt og lukket af. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at skorstenen ikke er blændet af oppe under taget, når du vil montere din nye brændeovn.

Du kan forhøre dig hos din vicevært og skorstensfejer om skorstenens funktion og vedligeholdelse.

Ingen skorsten i lejligheden

Ingen skorsten, ingen brændeovn. Det kan være både bekosteligt og omstændigt at installere en ny skorsten.

Hvis du vælger at få muret en skorsten, skal denne løbe fra jorden op gennem lejlighederne mod taget. Det er derfor ikke sådan ligetil at bygge en skorsten, da boligforeningen eller opgangen kan have bestemte regulativer og bestemmelser. Derudover skal du tage højde for de øvrige beboeres indskydelser og medbestemmelse til installationen.

Det er lidt lettere at etablere en stålskorsten – jo tættere på taget du bor des lettere bliver det. Stålskorstenen kræver ikke som en muret skorsten et fundament, og kan derfor nøjes med at løbe fra din lejlighed og op gennem taget.

Vær opmærksom på varmeregningen

Du kan som brændeovnsejer i en ejerlejlighed risikere at skulle betale mere i varme, hvis der er varmemålere på lejlighedens radiatorer, da disse bruges til at fordele varmeregningen mellem lejlighederne i ejendommen.

Varmen fra brændeovnen bliver talt med af varmemåleren, således kan du komme til at skulle betale for varmen to gange: første gang når du køber brændet og anden gang når du betaler varmeregningen.

Regler og krav

Der findes stort set de samme betingelser for installation af brændeovne i ejerlejligheder som i rækkehuse og villaer. Se Bygningsreglementet for nærmere information.

Reglementet omhandler bl.a. bestemmelser om udførelse og vedligeholdelse af brandtekniske installationer, herunder brandalarmanlæg, sprinkleranlæg og et varslingsanlæg, som advarer de øvrige beboere i opgangen ved brand. Derudover findes bestemmelser om påkrævet isolering, gulvbelægning og afstande fra brændeovn til væg.