Før montering af brændeovn

Før montering af brændeovn skal forholdene være i orden. Læs mere om skorstensbestemmelser, hvem du skal melde installationen til, og hvordan dit hus skal overholde bygningsreglementet.

Forfatter: Line Nederby
Udgivet: 06. august 2015

Article

Inden du udvælger og monterer din nye brændeovn, skal husets faciliteter være opdateret og klar til det nye møbel.

Skorstenen

Inden du monterer din nye brændeovn eller pejs skal du tjekke op på din eksisterende skorsten. Skorstenen er brændeovnens motor og afgørende for succes med din brændeovn. Det er vigtigt, at den er fuldt funktionel og i god stand. Du skal blandt andet sikre dig følgende:

 1. Skorstenen må ikke benyttes til andre formål

  • Det er ikke unormalt at bruge skorstenen til fx at føre vandrør, afløbsledninger og elkabler. Nogle husejere har emhætten tilkoblet skorstenen og andre kan have aftrækket fra et gasfyr ført op gennem skorstenen.
  • Hvis skorstenen anvendes til de angivne andre formål, er installation og tilslutning af en brændeovn både farligt og ulovligt.
 1. Skorstenen må ikke være blændet af oppe ved taget

  • Hvis skorstenen af en grund ikke benyttes kan den lukkes af, derved nedlægges skorstensfunktionen. Hvis du skal installere en brændeovn til din gamle skorsten skal du sikre dig, at den er fuldt funktionsdygtig og ikke blændet af.
 1. Aftrækshullet i skorstenen skal passe til brændeovnens indfyrede effekt

  • Nye brændeovne bruger typisk et aftræk på Ø150 mm.
  • Aftrækshullet eller lysningsarealet skal passe til brændeovnens varmeydelse, hvis lysningsarealet ikke passer sker en dårlig forbrænding og i værste fald kan det afstedkomme kulilteforgiftning.
 1. Skorstenen skal være i god stand

  • Skorstenens både ydre og indre sider skal være velisolerede og i ordentlig stand. En skorsten med tilsluttet brændeovn skal renses 1 gang om året, dette gælder uanset om du bruger din brændeovn eller ej.

Bygnings- og boligregistret

Hvis dit hus ikke før har haft en brændeovnsinstallation eller pejs, er du som husets ejer forpligtiget til at oplyse din kommune om dine nye installationsplaner inden du påbegynder monteringen.

Du kan se i husets BBR om din bolig allerede er registreret og godkendt til at have brændeovn.

Opvarmningsforhold registreres på bygningsniveau og omhandler bl.a. radiatorsystemer, ovne, varmepumper og centralvarme. Du kan læse mere om forholdene om indberetning.

Afstand til brændbart materiale

Det er vigtigt, at din nye brændeovn kan monteres der, hvor du ønsker det. Vær derfor specielt opmærksom på brændeovnens størrelse og den krævede afstand til brændbare materialer.

Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Tag gerne din forhandler, din kommune eller din skorstensfejer med på råd, hvis du er usikker på kravene.

Det er dig og montøren der er ansvarlig for opstillingen, og at gældende regler bliver overholdt. Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af en skorstensfejer.

HUSK:
For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side.

TIP:
Fug med en smal og transparent silikonefuge mellem glas og gulv. På denne måde undgår du, at urenheder kommer ind under glaspladen.